Živá hudba na svatbu, firemní událost i veřejnou akci. Profesionální a spolehlivá skupina.

Živá hudební produkce

Hudební vystoupení jsou ozvučena vlastní profesionální aparaturou s výkonem do 2,5 kW. Vlastníme veškeré technické a zvukové vybavení potřebné k produkci. Jsme plně mobilní. I ve dvou dokážeme odehrát a ozvučit hudební produkci jak pro menší prostory, např. restaurace, pizzerie, bary, apod., tak velké prostory jako jsou kulturní sály, venkovní pódia, atd.

Délka hudebního vystoupení je na dohodě a dle individuální domluvy a přání pořadatele, resp. objednávajícího. Na akci je možnost výběru písní z repertoáru pro taneční sólo novomanželů a v průběhu večera písně na přání dle přiloženého repertoáru.

K vytvoření příjemné atmosféry je prostor barevně osvětlen, možné jsou i světelné efekty a laser. K dispozici jsou 2 mikrofony na moderování a karaoke.

Poznámka

Povinností objednatele – pořadatele akce - je nahlášení produkce Ochrannému Svazu Autorů a úhrada poplatku za veřejnou produkci (toto se týká jen právnických osob – firem, fyzické osoby jsou od poplatku osvobozeny)!

Technické zázení pro produkci

○ Pódium, vyhrazený prostor pro rozmístění aparatury minimálně 4 x 6 m
○ Pro venkovní vystoupení zastřešené pódium - ochrana proti dešti a jiným povětrnostním vlivům
○ Přívod elektřiny 220 V
○ Zajištění parkování automobilu pro stěhování aparatury
○ Prostor pro dočasné odložení obalů audiotechniky
○ Šatna pro účínkující
○ Přístup na místo konání 3 hodiny před začátkem vystoupení pro vyložení, zapojení aparatury, vlastní přípravu apod.
○ Vstup na pódium pouze se souhlasem učinkujícího (z důvodu vlastní bezpečnosti)